Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Đưa hóa đơn điện tử vào đời sống
Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, DN sử dụng hóa đơn giấy trung bình phải bỏ chi phí trên 1.000 đồng/hóa đơn và với số lượng 2,5 tỷ hóa đơn/năm thì chi phí mỗi năm bỏ ra lên đến 2.500 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), số tiền mà doanh nghiệp (DN) có thể tiết kiệm được tới trên 1.000 tỷ đồng/năm.