Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Hoá đơn điện tử 24G eINVOICE được xây dựng dựa trên thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.Phần tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập hoá đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ, … theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.      
Việc sử dụng hoá đơn điện tử 24G eINVOICE mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn.      
Sau khi xuất hoá đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS.., hoặc doanh nghiệp có thể in hóa đơn điện tử chuyển đổi và gửi cho khách hàng thông qua đường bưu điện khi khách hàng yêu cầu.


Cơ sở pháp lý

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Văn bản số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL ngày 12/8/2013 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
 • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
 • Do vậy, hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý tương đương và thay thế cho hóa đơn giấy.


Tính năng nghiệp vụ
 • Thực hiện được tất cả các tác dụ như trên hoá đơn truyền thống: phát hành, sửa đổi, thay thế, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, .v.v.
 • Hỗ trợ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.
 • Chọn mẫu hoá đơn sẵn có /Tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh của đơn vị mình lên hóa đơn, góp phần quảng bá, nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.
 • Tự động tổng hợp báo cáo định kỳ theo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan thuế.
 • Tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường.
 • Tra cứu hoá đơn mọi lúc mọi nơi.
 • Phân cấp, phân quyền theo yêu cầu.
 • Đặc biệt phù hợp cho tổ chức có nhiều chi nhánh, mạng lưới tại nhiều địa điểm.
 • Quản lý các danh mục, danh bạ khách hàng thuận tiện.


Nền tảng công nghệ

 • Công nghệ điện toán đám mây cho phép thực hiện tác tác vụ mọi lúc mọi nơi.
 • Tính năng bảo mật nhiều lớp tiêu chuẩn đảm bảo việc lưu trữ lâu dài theo quy định
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống kế toán hiện hành.
 • Tích hợp với chữ ký điện tử và đảm bảo xác thực hoá đơn theo tiêu chuẩn.
 • Tự động cập nhật các phiên bản mới.
 • Hoá đơn dễ dàng được phát hành, lưu chuyển thống qua hệ thống email, SMS.


Hỗ trợ dịch vụ

 • Khởi tạo dịch vụ tức thì,
 • Đào tạo, hỗ  trợ hướng dẫn sử dụng tận tình, cầm tay chỉ việc qua điện thoại, chat, Teamviewer, Ultraviewer,.v.v,
 • Tài liệu, video hướng dẫn chi tiết,
 • Tự  động cập nhật các tính năng, tiện ích,  biểu mẫu vào phần  mềm  ứng  dụng  hoá  đơn điện tử 24G eINVOICE theo các quy định mới của Tổng cục thuế.                                     

          HOTLINE: 08 66 56 43 38