Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Trường hợp hóa đơn điện tử đã phát hành có bảng kê kèm theo, xử lý điều chỉnh thế nào?


Bạn hỏi:
Đối với trường hợp hoá đơn điện tử đã xuất đính kèm bảng kê, công ty đã gửi công văn xác nhận cho cục thuế và được hướng dẫn là phải lập hoá đơn điều chỉnh. Nhưng kế toán công ty chưa biết lập điều chỉnh như thế nào, nội dung trên hoá đơn điều chỉnh viết như thế nào, Gonnapass có thể tư vấn được không?
Trả lời:
Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, việc xử lý HĐĐT không có mã của cơ quan Thuế có sai sót được quy định tại Điều 24 Nghị định 119 về xử lý đối với HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập. Do đó khi phát hiện HĐĐT đã lập có sai sót xử lý theo 2 trường hợp:
·         Trường hợp 1: HĐĐT có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người bán, người mua chưa kê khai thuế.
Bên bán thực hiện:
+ Hủy HĐĐT khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên mua và bán.
+ Hủy hóa đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận.
+ HĐĐT đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
+ Lập HĐĐT mới theo quy định để gửi cho bên mua. Trên HĐĐT mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.
·         Trường hợp 2: HĐĐT có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán, người mua đã kê khai thuế.
Bên bán thực hiện:
+ Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.
+ Lập HĐĐT điều chỉnh sai sót và ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT cho HĐĐT số …, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

+ Sau khi xuất HĐĐT điều chỉnh thì 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Lưu ý về trường hợp 1 – Trước khi huỷ hoá đơn, nếu phần mềm hóa đơn điện tử không có chức năng lưu trữ hóa đơn đã hủy thì doanh nghiệp phải in hóa đơn bị huỷ bản giấy để lưu trữ làm chứng cứ sau này.
Tùy thuộc vào phần mềm hóa đơn điện tử mà công ty bạn đang sử dụng có hay không có chức năng lập hóa đơn thay thế, bạn nên gọi trực tiếp đến số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ cụ thể (Riêng Các doanh nghiệp hiện đang sử dụng phần mềm Hoadon24G được hỗ trợ chức năng lưu trữ các hóa đơn đã xóa bỏ trên hệ thống).
Tham khảo ngay: Công văn 3642/CT-TH – Hướng dẫn về hoá đơn điện tử và tra soát nộp thuế điện tử.


Để điều chỉnh hóa đơn Quý khách tìm hiểu tài liệu"Điều chỉnh hóa đơn điện tử có sai sót" do công ty cung cấp hoặc liên hệ 08 6656 4338 để được hướng dẫn chi tiết trên phần mềm.
Chúc quý Khách hàng thành công!