Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Vài nét về Công ty

   cns® eservice solutions - VIETNAM được thành lập trên nền tảng đội ngũ nhân sự core có trên 10 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống Thuế điện tử, Hải quan điện tử, Bảo hiểm điện tử, Chữ ký điện tử và các giải pháp ứng dụng quản trị thông minh khác cho mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn khắp cả nước. Lấy nền tảng các dịch vụ eservice làm chủ đạo, cùng với sự am hiểu thị trường GO-MASS trong lĩnh vực CNTT đối với dịch vụ Hành chính công và nhiều năm đồng hành cùng các doanh nghiệp,chúng tôi mong muốn cung cấp tới các doanh nghiệp một giải pháp phần mềm đáp ứng chuẩn mực do Ngành thuế đặt ra, đáp ứng mọi yêu cầu nghiệp vụ hoá đơn, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính xác và kịp thời trong suốt quá trình sử dụng.