HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 24G eINVOICE

Ngoài các hướng dẫn dưới đây, nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ trực tiếp: Zalo/ĐT: 08 6656 43 38 để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể. Trân trọng cảm ơn!


1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống:


2. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử mới:


  3. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử điều chỉnh:


  4. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử thay thế:


5. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử xóa bỏ:


  6. Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:


7. Hướng dẫn hóa đơn điện tử chuyển đổi:


  8. Hướng dẫn Sao lưu dữ liệu hóa đơn về máy tính:


9. Hướng dẫn phân quyền tài khoản nhân viên trong hệ thống hóa đơn điện tử:


  10. Hướng dẫn xem các báo cáo hóa đơn điện tử:


  11. Các chức năng khác về hệ thống Hóa đơn điện tử: